بخش های اداری آزمایشگاه ما

آزمایشگاه در سه بخش متفاوت با نام های جواب دهی، پذیزش و بیمه ها خدمات اداری را به شما ارائه می دهد و همواره می کوشد به بهترین تحوه آن را انجام دهد.

بخش جواب دهی: در این بخش جواب ها به صورت آنلاین یا فیزیکی ارائه می شود.

بخش پذیرش: همکاران ما در تلاش هستند که با سرعت و دقت هر چه بیشتر بیماران را پذیرش کنند.

بخش بیمه ها: آزمایشگاه ما با اکثر بیمه های درمانی همکاری می کند تا شما مراجعه کننده ی محترم با آرامش خاطر به این مرکز مراجعه کنید.

لیست بیمه های مورد قبول در این آزمایشگاه:

– بیمه تامین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی ، بیمه نیروهای مسلح

– بیمه بانک های:  ملی، ملت ، کشاورزی، تجارت، صادرات، سپه

– بیمه کارآفرین، بیمه صدا و سیما ، بیمه دانا، بیمه رازی، بیمه سینا، بیمه آسیا، بیمه تعاون