لیست آزمایش ها

برای جستجوی آزمایش مورد نظر، روی حرف اول آزمایش خود را در لیست زیر کلیک کنید (به طور مثال برای آزمایش TSH حرف T را انتخاب کنید).

آزمایشگاهها و بیمارستانهای همکار،  لطفا به نکات زیر دقت فرمایید:

1- تاریخ جوابدهی تستها متغیر است و ممکن است به طور دوره ای تغییر یابد لذا قبل از ارسال، تاریخ جوابدهی مربوطه را چک کنید.

2- تاریخ جوابدهی تستهایی که * دار می باشد به صورت روزانه انجام می گردد.

3- تاریخ جوابدهی تستهایی با علامت ” – ” مشخص شده اند را حتما باید با قسمت ارسال نمونه آزمایشگاه هماهنگ کنید.

4- برای درخواست تغییر تاریخ جوابدهی، تنها باید با هماهنگی سوپروایزر آزمایشگاه در تایم اداری تماس بگیرید.